RVIG 3500W

Temsi | 18.říjen 2011, 15:53 - | 0 Ostatní
Výbojky jsou určeny pro kopírovací účely. Výbojky je možno používat s předřadníky schválenými k.p. TESLA Holešovice. Jsou určeny pouze ve speciálních svítidlech, která zaručují, že teplota výbojky v místě zátavu elektrod je nejvýše 350 C. Zapojení musí odpovídat připojenému schématu. Nedodržení předepsané polohy a maximální teploty 350 stupňů vede ke zkrácení provozuschopnosti výbojky. Hořák je zhotoven z křemenného skla, a proto se nesmí brát holou rukou. Po náhodném dotyku je nutno hořák omýt čistým lihem. Zapalování a rozhoření výbojky je vhodné provádět při příkonu 2000W tj. při rozpojeném vypínači Vp. Pouze při vlastní expozici se příkon výbojky zvýší na 3500W sepnutím vypínače. Vzhledem k provozu na 380V je třeba dodržovat ustanovení normy 4SN 343100. S výbojkou je nutno zacházet opatrně. Místo zátavu elektrod je velmi křehké. Výbojka je intenzivním zdrojem UV záření a proto je při provozu nutno používat ochranných brýlí. Montáž a údržba výbojky nesmí být prováděna pod napětím. Výměnu provádějte zásadně při vypnutém proudu!


Katalogový list výbojkyTestování výbojky VN

Komentáře

RVIG 3500W